Startsida

På de här sidorna kan du läsa mer om

träningar inom LCK Väst

Utvärdering av träning

 

Utvärderingen görs helt anonymt och kommer att ligga till grund för att förbättra verksamheten

Bröndome träningsgrupp
Borås träningsgrupp
Kode träningsgrupp
Norra träningsgrupp
 
 
Mycket bra
Bra
Dåligt
Mycket dåligt
 
Mycket bra
Bra
Dåligt
Mycket dåligt
 
Mycket bra
Bra
Dåligt
Mycket dåligt
 
Mycket bra
Bra
Dåligt
Mycket dåligt
 
JA
NEJ
DELVIS
 
 

Vägvisning till de olika träningsgrupperna

 

Bröndome träningsgrupp

Borås träningsgrupp

Kode träningsgrupp

Norra träningsgrupp

 

Träningsgruppen kan ibland bedriva träningen på annan plats. Då hittar du vägbeskrivning i annonsen om träning eller i svarsbrev efter anmälan.

All lure coursing verksamhet hålls i SvVK, LCK regi. Träningstillfällen ska vara öppna för samtliga raser som SvVK av SKK tilldelats ansvar för. För att få delta i träningen skall ägaren till hund vara medlem i SvVK.

 

Du kan läsa mer om bestämmelserna i "Anvisningar för LC-verksamheten"

LCK V hemsidan LÄNK

LCK V täningsblogg LÄNK

 

PKLC hemsida LÄNK

PKLC Träningsblogg LÄNK

PKLC Databas LÄNK

 

SvVK hemsida LÄNK

 

Webmail LÄNK