Bröndome

Träningsgrupp BRÖNDOME

Anmälningsformulär till träning i BRÖNDOME

 

Fyll i alla uppgifterna enligr nedan

 

BRÖNDOME Datum: Fyll i datumet (ex 3/2)

 

Ras: Fyll i rasen (ex IG eller Italiensk Vinthund)

 

Hundens namn: Fyll i vad hunden kallas (ex FRILLE)

 

Antal och typ av lopp: Sätt kryss i aktuella rutor

 

Namn ägare: Fyll i namnet på ägare/handler vid träningen

 

E-post: Fyll i e-post adress till den som har ansvaret för

hunden vid träningen

 

Meddelande: Skriv här om det är något du anser att

träningsansvarig skall veta

 

Sedan är det bara att "Skicka"

 

Och sedan tar vi nästa hund

 
 
 
ETT lopp
TVÅ lopp
Träningslopp
Licenslopp
Kan springa med annan hund